Διαχείριση μελών του Δικτύου Πρόληψης
και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Συνδέεστε με τον Επίσημο Λογαριασμό της μονάδας σας στο ΠΣΔ
για να ορίσετε την τετραμελή ομάδα δράσης

Σχολικές Mονάδες

Συνδέεστε με τον Επίσημο Λογαριασμό της μονάδας σας στο ΠΣΔ για να ορίσετε τους Υπεύθυνους ΑναφορώνΣύνδεσηΧειρισμός Αναφορών

Για τη διαχείριση των αναφορών μεταβείτε στη σελίδα
https://stop-bullying.gov.gr/investigate
και να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό στο ΠΣΔΒοήθεια/Συχνές ερωτήσεις


Για να συνδεθείτε στη φόρμα καταχώρισης μελών δικτύου ώστε να ορίσετε τους υπεύθυνους χειρισμού αναφορών σε επίπεδο σχολείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον επίσημο λογαριασμό του σχολείου σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό MySchool.

Στη φόρμα καταχώρησης μελών δικτύου έχουν πρόσβαση

  • τα σχολεία με τον επίσημο λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  • οι περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσηςμε τον επίσημο λογαριασμό τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από εκπαιδευτικούς με τους προσωπικούς τους λογαριασμούς.

Για να συνδεθείτε στη φόρμα καταχώρισης μελών δικτύου ώστε να ορίσετε τα μέλη των τετραμελών ομάδων δράσης των Δ/νσεων εκπαίδευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε επίσημο λογαριασμό της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Αν έχετε ξεχάσει τα συνθηματικά του λογαριασμού σας στο ΠΣΔ μπορείτε να τον ανακτήσετε από τη διεύθυνση https://register.sch.gr/password/reset_password/

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται στι σελίδα https://stop-bullying.gov.gr/institutional-framework/