Χρήσιμο Υλικό και Εργαλεία

Συνεχής εμπλουτισμός των σχετικών γνώσεων, ιδεών, δεξιοτήτων, μεθόδων, τεχνικών και πρακτικών όλων των εμπλεκομένων, μέσα από την ανάπτυξη, την ανατροφοδότηση και τη δημιουργική αξιοποίηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Αναφορά Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Στην εφαρμογή “Αναφορά Περιστατικού Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού” έχουν πρόσβαση οι μαθητές/μαθήτριες, μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, και οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Καλές πρακτικές

Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Περιστατικών Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού, σε όλες τις διαστάσεις του (θεωρητικές, επιστημολογικές, ερευνητικές, μεθοδολογικές, πρακτικές), μέσα από τη διεπιστημονική συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους.

Εργαστήρια δεξιοτήτων

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων, για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, του συνόλου των εμπλεκομένων, δηλαδή του σχολείου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Ανθρώπινο Δίκτυο

Πλατφόρμα Διαχείρισης μελών του Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

Πλατφόρμα Τηλεκατάρτισης

Εκπαιδευτικά εργαλεία για πρόληψη εκφοβισμού με βάση την έρευνα, φιλικά προς εκπαιδευτές για εκδηλώσεις και εργαστήρια. Περιλαμβάνουν οδηγό, παρουσίαση PowerPoint, φυλλάδια και φόρμα σχολίων.

Έρευνα

Ενημερωτικά δελτία, έρευνες, και γραφήματα παρέχουν τρέχοντα ευρήματα και στρατηγικές για πρόληψη του εκφοβισμού.

itye_logo_02

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;