Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying), ορθή χρήση του Διαδικτύου και των προσωπικών δεδομένων», του φορέα «Homo Digitalis», αφορά σε γονείς/κηδεμόνες εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, όλων των τάξεων Γυμνασίου και ΓΕΛ, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022-2023. Το πρόγραµµα επιδιώκει να φέρει σε επαφή µαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες µε την έννοια του «διαδικτυακού εκφοβισµού» και τους τρόπους αντιμετώπισής του. Το πρόγραµµα υποστηρίζει ουσιαστικά το σχολείο στη διαµόρφωση ενηµερωµένων και ασφαλών πολιτών. Μέσα από διαδραστική παρουσίαση, παραδείγµατα που αναπτύσσονται και την αλληλεπίδραση µε το κοινό, οι συμμετέχοντες/-ουσες ενημερώνονται για την έννοια του διαδικτυακού εκφοβισµού, αποµυθοποιούν τους πιθανούς θύτες, ενηµερώνονται για τις πιθανές συνέπειες και µαθαίνουν τους τρόπους αντιµετώπισής του. Συνολικά, το πρόγραµµα προωθεί την ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς τους κινδύνους του ψηφιακού κόσµου και το σωστό τρόπο χρήσης του.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;