Μεταμφιέσεις και … Όνειρα. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Υλικό για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσεων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεταμφιέσεις και…Όνειρα. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και Υλικό για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσεων. Για μαθητές/τριες 9-16» υλοποιείται απότη «Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας» και του «Κέντρου Πρόληψης Γλυφάδας (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.)». Απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των τάξεων του Γυμνασίου (Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. & ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), σχολικών μονάδων όλης της χώρας και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο την κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση, τη σύνδεση ή επανασύνδεση της ομάδας και την ανανέωση των σχέσεων με τους συνομηλίκους κατά τη διάρκεια έκτακτων συνθηκών και καταστάσεων κρίσεων ή μετά από μία κρίση. Ειδικότερα, παρέχει με ασφαλή, δημιουργικό και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό τρόπο, την ευκαιρία για διάδραση και ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, συναισθημάτων, για κριτικο-στοχαστική επεξεργασία των “αλλαγών”.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;