Μαθαίνω να αντιστέκομαι… μπορώ να επιλέγω

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να αντιστέκομαι… μπορώ να επιλέγω» του «Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ)»,που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ», απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των Δ΄, Ε΄, και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου γενικής εκπαίδευσης), για το σχολικό έτος 2022-2023. Η θεματική του σχετίζεται με την απόκτηση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην ανάδειξη τρόπων λήψης αποφάσεων, στην καλλιέργεια αντιστάσεων στην πίεση των συνομηλίκων και στην ανάδειξη της προσωπικής ευθύνης στην προστασία του εαυτού. Η μεθοδολογία του προγράμματος στηρίζεται στη βιωματική προσέγγιση, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ιδεοθύελλα, αφήγηση ιστορίας, κινητικά παιχνίδια, εργασία σε μικρές ομάδες και δραματοποίηση –παιχνίδια ρόλων.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;