Κατάδυση στη συμπερίληψη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Κατάδυση στη Συμπερίληψη», υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «MEdIES (Mediteranean Education Initiative for Environment and Sustainability)» και αφορά σε μαθητές/-τριες όλων των Γ΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου της Αθήνας, για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι παρεμβάσεις γίνονται από έμπειρους εμψυχωτές της Παιδαγωγικής Ομάδας του MEdIES. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί κατόπιν της έγκρισης ΥΠΑΙΘ με αριθμ. πρωτ. Φ.1./ΕΠ169842/174433/Δ7 κατά το σχολικό έτος 2019‐2020 (πιλοτική εφαρμογή) και κατόπιν με την Φ1/ΕΠ/159786/15307/Δ7 (9‐2‐2021) κατά το σχολικό έτος 2020‐2021. Επίσης, έχει ενταχθεί στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» του Ι.Ε.Π., κατά το σχολικό έτος 2020‐2021, στο θεματικό κύκλο Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ ‐ Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;