Ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση μαθητών/μαθητριών στην πρόληψη της έμφυλης βίας σε σχολικό περιβάλλον και στις συντροφικές σχέσεις

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/-ριών σε θέματα Αγωγής Υγείας, προγραμματίζει μια σειρά παρεμβάσεων με τη μορφή Βιωματικών Εργαστηρίων, τα οποία εστιάζουν στην ισότητα των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον και στις συντροφικές σχέσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) του Δήμου Βέροιας (Νομού Ημαθίας), για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι επιμέρους στόχοι της παρέμβασης είναι: α) η κατανόηση της παρουσίας της έμφυλης βίας στο σχολικό περιβάλλον, β) η αναγνώριση της έμφυλης βίας στις συντροφικές σχέσεις και οι διαφορετικές μορφές με τις οποίες αυτή εκδηλώνεται (π.χ. ψυχολογική κακοποίηση), και γ) η ανάπτυξη και διατήρηση υγειών διαπροσωπικών σχέσεων.

Για την υλοποίηση της παρέμβασης χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο ενδυνάμωσης των νέων για την πρόληψη της έμφυλης βίας, μέσω αλληλοδιδακτικής προσέγγισης, με τίτλο Youth4youth το οποίο έχει προκύψει από τη συνεργασία των κάτωθι φορέων:

  • Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας – Ε.Δ.κ.Β., (Ελλάδα) – www.antiviolence-net.eu
  • Casa delle Donne per non Subire Violenza (Ιταλία) – www.casadonne.it/cms
  • Women’s Issues Information Centre (Λιθουανία) – www.lygus.lt/mic
  • Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities – University of Barcelona (Ισπανία) – www.creaub.info

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;