Μαθαίνουμε Παρέα, Πάντα με Βλέμμα Θετικό..!!

Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο, μέσα από ομαδοσυνεργατικές-κατά βάση-δραστηριότητες (λεκτικές, καλλιτεχνικές, κινητικές κ.λπ.), στην καλλιέργεια και ενίσχυση του αλτρουισμού, της ενσυναίσθησης, της αισιοδοξίας, του χιούμορ, της δημιουργικότητας, της έκφρασης συναισθήματος, της ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, της αυτεπίγνωσης και της υπευθυνότητας, ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές/-τριες, να γίνουν ακόμη πιο δεκτικοί/-ες, στη δυνατότητα κατανόησης, συνύπαρξης, συνεργασίας και φιλίας, με τον/την άλλο-/η, τον/την διαφορετικό/-ή. Τα επτά βιωματικά εργαστήρια του προγράμματο, απευθύνονται σε μαθητές/-τριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού (δύναται να αξιοποιηθούν και στην ΣΤ’ Δημοτικού, με τις ανάλογες προσαρμογές/τροποποιήσεις). Προτείνονται/παρουσιάζονται στην «παραδοσιακή» τους μορφή, ενώ, προαιρετικά, προτείνεται η εφαρμογή τους με εκτενέστερη τη χρήση των Τ.Π.Ε. (ψηφιακή εκδοχή)

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;