Δε μαλώνω, δε μαλώνω, αγκαλιά μεγάλη απλώνω

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού, προτείνονται διαφορετικές προσεγγίσεις με σκοπό την πρόληψη περιστατικών σχολικής βίας, συμβάλλοντας στη σχολική επιτυχία και στην ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/-τριών. Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές/-τριες θα αποκτήσουν θετική αυτοεικόνα, θα βελτιώσουν την αυτοαντίληψή τους και τις σχέσεις τους με τους/τις συμμαθητές/-τριές τους με τη συμμετοχή σε ομαδικές δράσεις. Παράλληλα, μέσα από παιχνίδι ρόλων και δημιουργικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την καλλιέργεια επιχειρηματολογικών, ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, όπως και στρατηγικών διαχείρισης περιστατικών βίας και εκφοβισμού, θα αναγνωρίσουν τις ποικίλες μορφές βίας και δη της ενδοσχολικής, αναπτύσσοντας τις έννοιες της ενσυναίσθησης για το θύμα, αλλά και τον θύτη, του δικαίου, της δημοκρατίας και της πολιτειότητας.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;