Εφηβεία και σχολική ζωή

Το υλικό βασίζεται στις ανάγκες των εφήβων και την αλληλεπίδρασή τους με τους σημαντικούς άλλους στο σχολικό πλαίσιο. Βασικό στόχος του προγράμματος, που απευθύνεται στους/στις μαθητές/-τριες Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, είναι η ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες. Στις συναντήσεις διαπραγματεύονται θέματα όπως, η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η διαχείριση συναισθημάτων, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η σχέση με το άλλο φύλο, η λήψη αποφάσεων. Μέσα από τη βιωματική μάθηση γίνεται προσπάθεια διαχείρισης της ομάδας αλλά και ευαισθητοποίησης των μελών της ομάδας σε θέματα εφηβείας.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;