Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές

Η προτεινόμενη παρέμβαση πρόληψης με τίτλο «Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές» του φορέα «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά-Υγεία” (παράρτημα “Αθηνά Πολύβουλος”)» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄- Δ΄ τάξη του Δημοτικού) της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, για τα σχολικά έτη 2022-2023 και 2023-2024. Αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και με κεντρικό άξονα την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, προτάσσεται συμβολικά η έννοια του ιπποτισμού ως εναλλακτική απάντηση στην κουλτούρα της βίας στο σχολείο. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τους μύθους και τις ιστορίες με ιππότες, επιδιώκεται η προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με έμφαση στην ενσυναίσθηση και την ηθική τους ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται τρεις πρωτότυπες ιστορίες που αποτυπώνουν διαφορετικές μορφές σχολικής βίας/εκφοβισμού όπως: α) η άσκηση σωματικής βίας και η αρπαγή/καταστροφή πραγμάτων, β) η άσκηση λεκτικής βίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός-απομόνωση και γ) η σωστή χρήση του διαδικτύου και η διαχείριση του κυβερνοεκφοβισμού. Κάθε παρέμβαση-συνάντηση εκτυλίσσεται γύρω από την εμπλουτισμένη αφήγηση μιας κεντρικής ιστορίας, διανθισμένης από εμβόλιμες βιωματικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις μέσα στην τάξη, προκειμένου να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και να τους εμπλέξει άμεσα στην ομαδική διεργασία μέσω της ανάληψης εναλλακτικής θετικής δράσης για την πρόληψη του φαινομένου στο σχολείο.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;