Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποδοχή της Διαφορετικότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Αποδοχή της Διαφορετικότητας», που υλοποιείται από τη ΜΚΟ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία»,απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ), για το σχολικό έτος 2022-2023. Περιλαμβάνει δίωρα βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/-τριες με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποδοχή της διαφορετικότητας με δραστηριότητες σχεδιασμένες ανά ηλικιακή ομάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αλληλοσεβασμού, κοινωνικής αποδοχής και μη περιθωριοποίησης. Υπό τον τίτλο «Ανθρώπινα δικαιώματα και αποδοχή της διαφορετικότητας» το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες στις επιμέρους θεματικές ενότητες: ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα παιδιού, ανθρώπινα δικαιώματα και αναπηρία, ισότητα φύλων, πρόληψη και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και ρατσισμού, πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού και βίας.  Τα παιδιά, με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτών/-τριών, μαθαίνουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται σε ένα φιλικό μαθησιακό περιβάλλον με σεβασμό και κατανόηση.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;