Εγώ & Εσύ: Δυναμώνουμε μαζί

Βασικός στόχος του προγράμματος, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου, είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα στην τάξη τόσο μεταξύ των μαθητών/-τριών, όσο και μεταξύ των μαθητών/-τριών με τον/την εκπαιδευτικό. Ένας δεύτερος στόχος είναι τα παιδιά να μπουν σε μια διαδικασία διερεύνησης του εαυτού τους, οριοθέτησης των σχέσεων τους με τους/τις άλλους/-ες και υιοθέτησης στάσεων, αξιών και συμπεριφορών που τους αντιπροσωπεύουν. Ένας τρίτος στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η  ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που αφορούν την εξάρτηση από τις νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες (αλκοόλ, κάπνισμα) και το διαδίκτυο, καθώς επίσης και η υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών στα παραπάνω.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;