Προγράμματα Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης Μαθητών και Μαθητριών στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Βιωματικής Εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προγράμματα Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης Μαθητών και Μαθητριών στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Βιωματικής Εκπαίδευσης» του «Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Καστοριάς» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α’ Τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Youth4Youth, το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «Youth4Youth: Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer Education» υπό το συντονισμό του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Daphne III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εγχειρίδιο αυτό είναι ένας Οδηγός για την εφαρμογή του Προγράμματος Youth4Youth στο σχολείο. Περιλαμβάνει εκτενείς πληροφορίες για το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και σχέδια εργαστηρίων, ιδέες για δραστηριότητες και εργαλεία αξιολόγησης. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί συνολικά, ή μπορούν να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν επιλεγμένες ασκήσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος και σε οποιαδήποτε σχολική περίοδο.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;