Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού Θυμός, Βία, Συγχώρεση

Το πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στον χώρο του σχολείου «Βία-Θυμός-Συγχώρεση», παρέχει υλικό πρόληψης, στηριζόμενο στις αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που απευθύνεται άμεσα σε εφήβους μαθητές/-τριες Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου αλλά και σε εκπαιδευτικούς που θα το εφαρμόσουν, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ενδυνάμωσης, καλλιεργώντας τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και αποδοχή του άλλου. Αποτελείται από τρεις ενότητες: α) Σχολικός Εκφοβισμός, β) Θυμός, γ) Συγχώρεση. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και τις βιωματικές ασκήσεις – δραστηριότητες για τους/τις μαθητές/-τριες, συμπεριλαμβανομένων των στόχων κάθε δραστηριότητας, καθώς και της διαδικασίας εφαρμογής της, χρησιμοποιώντας ενεργητικές μεθόδους μάθησης και επικοινωνίας.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;