ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ

Το πρόγραμμα, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες σε μαθητές/-τριες Δημοτικού, προάγει τον σεβασμό στον άλλο/-η, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου, την ελευθερία από κάθε μορφής διάκρισης, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης. Παράλληλα, προωθεί τη συμμετοχή και τη συνεργασία, με έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών/-τριών, αλλά και των μαθητών/-τριών, των οποίων τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή/και η συμπεριφορά δεν εναρμονίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα, με αποτέλεσμα να υφίστανται ομοφοβικό σχολικό εκφοβισμό και κοινωνικό αποκλεισμό, που μετατρέπει τη ζωή τους σε εφιάλτη, περιορίζοντας αποφασιστικά τις δυνατότητές τους για μάθηση. Αποτελείται από 7 Εργαστήρια (τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν είτε με την προτεινόμενη σειρά είτε μεμονωμένα) και από Υποστηρικτικό υλικό για τους/τις εκπαιδευτικούς στο οποίο συμπεριλαμβάνονται λεπτομερείς Οδηγίες-Προτάσεις για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες:

 Προγράμματα & Εφαρμογές Εργαστηρίων από την Πιλοτική Εφαρμογή & Νέες προτάσεις Φορέων: 117_Προχωρώντας Μπροστά (Πολύχρωμο Σχολείο) (iep.edu.gr)

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;