Παιχνίδια Παιδιών

To εκπαιδευτικό υλικό για την Πρόληψη των Εξαρτήσεων  στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Α΄, Β΄, Γ΄ Δημοτικού Σχολείου) με τίτλο «Παιχνίδια Παιδιών» έχει αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα από το γαλλικό πρωτότυπο «Jeu(x) d’ enfant(s)” που εκδόθηκε από το ISPA/SFA, Institut Suisse de prophylaxie de l’ alcoolisme. Lausanne-Suisse (1988). {Copyright για την ελληνική έκδοση: ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ (2000)  ISBN 960-86251-7-3}. Το προληπτικό εκπαιδευτικό υλικό «Παιχνίδια παιδιών», ενισχύοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του/της δασκάλου/α-ς, διευκολύνει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και τη μαθησιακή προσαρμογή των παιδιών με έναν τρόπο ευχάριστο και ψυχαγωγικό. Μέσα από παιχνίδια και βιωματικές ασκήσεις επεξεργάζεται την έννοια της σύγκρουσης και της επιλογής, δηλαδή αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις συγκρούσεις, να τις οριοθετούμε και μετέπειτα να τις λύνουμε. Το υλικό επεξεργάζεται τρεις βασικές θεματικές ενότητες: α) τη διαπροσωπική σύγκρουση, β) τη συναισθηματική σύγκρουση και γ) τη σύγκρουση αντιλήψεων. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα το παιδί αναπτύσσει ικανότητες δράσεις, επιλογής και απόφασης με έναν τρόπο υπεύθυνο, καθώς και ικανότητες αντιμετώπισης της πραγματικότητας και των εσωτερικών – εξωτερικών συγκρούσεων συμβάλλοντας γενικότερα στη συνολική «διαμόρφωση» της προσωπικότητάς του. Απώτερος στόχος αυτού του υλικού είναι η ενίσχυση του ατόμου, ώστε να αντιδρά στα αίτια που οδηγούν στην εξάρτηση. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το άτομο ανακαλύψει τρόπους για να αντιμετωπίσει και να χειριστεί τις συγκρούσεις του, να κάνει επιλογές μέσα από ώριμη σκέψη και να υιοθετήσει μια υπεύθυνη συμπεριφορά.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;