Τα δικαιώματα μου

Το υλικό, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλλιέργεια της πολιτειότητας, της συνεργατικότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας, την πληροφόρηση σχετικά με υφιστάμενους οργανισμούς/φορείς και κυρίως το δικαίωμα συμπερίληψης όλων των ανθρώπων στα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά και οικονομικά δρώμενα. Η ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται τα δικαιώματα φιλοδοξεί να καλλιεργήσει στο κάθε άτομο ξεχωριστά, αλλά και στη σχολική κοινότητα στο σύνολό της, τον σεβασμό και την προάσπιση των δικαιωμάτων τόσο του εαυτού, όσο και του άλλου. Οι δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;