Βρες την ευτυχία κρυμμένη

Το παρόν πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων υπό το πρίσμα της Θετικής Ψυχολογίας. Αφορά κυρίως στους μαθητές/-τριες της Β’ Γυμνασίου, αλλά και των υπολοίπων τάξεων του Γυμνασίου με κατάλληλες προσαρμογές από τον/την εκπαιδευτικό. Το παρόν πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες που βρίσκονται στην εφηβεία, μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από μεγάλες ψυχολογικές, συναισθηματικές και σωματικές αλλαγές, αλλά και μια περίοδο κατά την οποία διαμορφώνονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους: α) να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να κατανοούν τη λειτουργία τους και τις συνέπειές τους, β) να αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία τους και να τα αξιοποιούν, γ) να βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους παίρνοντας θετικές αποφάσεις, δ) να υιοθετούν στρατηγικές επιτυχημένης διαχείρισης των συναισθημάτων τους, με γνώμονα την προσωπική τους ευεξία και τη συμμετοχή τους στην εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης κοινότητας και ομάδας.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;