Ημερολόγια Εκφοβισμού

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι έφηβοι μαθητές/-τριες της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με άλλους/-ες συνομηλίκους/-κες τους χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεπιδρώντας θετικά μαζί τους. Ακόμα, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συμμετοχής τόσο στα κοινά όσο και σε δράσεις που στηρίζουν άλλους ανθρώπους. Μέσα από το πρόγραμμα του «YouSmile» τα παιδιά γνωρίζουν την έννοια του εθελοντισμού και υιοθετούν την κουλτούρα του εθελοντή στην κοινωνική τους ταυτότητα, η οποία είναι υπό διαμόρφωση κατά την περίοδο της εφηβείας. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους/στις μαθητές/-τριες να αλληλεπιδράσουν με άλλα παιδιά σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. Τόσο ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και η Ευρωπαϊκή Μαθητική Εθελοντική Δράση «YouSmile» έχουν παρουσία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις και επιτροπές στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, συνεχής είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητών/-τριών από σχολεία του εξωτερικού και η συνεργασία με οργανισμούς του εξωτερικού, ώστε οι σημερινοί/-ές μαθητές/-τριες εθελοντές να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτες που στοχεύουν στην ισότητα και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;