Είμαι εγώ: Είμαι μοναδικός!!

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, είναι να συνειδητοποιήσουν τόσο αυτοί/αυτές όσο και οι γονείς τους και γενικότερα η τοπική κοινότητα πως η αξία όλων μας δεν σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας ή με οποιοδήποτε γενετικό ή άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό μας. Το σχέδιο της εκπαιδευτικής δράσης που προτείνεται, έχει σχέση με τις εμπειρίες των παιδιών και προαπαιτείται να συνεργάζονται μεταξύ τους. Πρέπει η τάξη να έχει μάθει να λειτουργεί συνεργατικά, ώστε όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες, αναπτύσσοντας δεξιότητες του νου και κοινωνικής ζωής, να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;