Ο Μαγικός Κόσμος της Τάξης μας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτείνεται για τη Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Όμως, μπορεί σύμφωνα με την κρίση του/της εκπαιδευτικού να προσαρμοστεί καταλλήλως και για τους/τις μαθητές/-τριες της Α΄ τάξης. Η ικανοποίηση των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών συμβάλλει στην ανάπτυξη θετικής στάσης προς το σχολείο και στην προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον. Η θετική στάση προς το σχολείο και η αίσθηση «του ανήκειν» και της σύνδεσης μέσα στο πλαίσιο του σχολείου αυξάνει την ακαδημαϊκή κινητοποίηση των μαθητών/-τριών και την κοινωνικοποίησή τους, ενώ αντίθετα μειώνει την ψυχολογική πίεση και τα προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Η σύνδεση με το σχολείο έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών από μέρους των μαθητών/-τριών, όπως είναι η παρουσία στο σχολείο, το ενδιαφέρον για τα μαθήματα, καθώς επίσης και η ψυχολογική εμπειρία της ταύτισης με το σχολείο, η αίσθηση ότι κάποιος είναι αποδέκτης φροντίδας και ότι είναι σεβαστός και μέρος του σχολικού περιβάλλοντος. Τα εργαστήρια στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, ώστε τα παιδιά να βιώνουν θετικά συναισθήματα, να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση, να καλλιεργήσουν θετικές διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον, να απολαμβάνουν την έκφραση και τη δημιουργία μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν, να λαμβάνουν αποφάσεις σεβόμενα τον εαυτό τους και τους άλλους/-ες, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την επιχειρηματολογία, να αναστοχάζονται πάνω στις γνώσεις και τις στάσεις τους. Στοχεύουν, επίσης, στην ενδυνάμωση του ατόμου και της ομάδας, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στην προαγωγή των θεμελιωδών αξιών της ζωής.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;