Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θέμα «Η βία στη ζωή των εφήβων: πρόληψη και αντιμετώπιση» της ΧΕΝ, διαφοροποιείται, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης , για το σχολικό έτος 2021-2022. Το πρόγραμμα παρέμβασης στα Γυμνάσια έχει τίτλο «Έχω Δικαίωμα να Ζω χωρίς Βία» και απευθύνεται σε μαθητές/-τριες και των τριών τάξεων Γυμνασίων όλης της χώρας. Το πρόγραμμα παρέμβασης στα Λύκεια έχει τίτλο «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση για τη Βία στην Οικογένεια» και απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και των τριών τάξεων όλης της χώρας. Στόχος του προγράμματος είναι η συστηματική ενημέρωση, η εκτενής πληροφόρηση για τα δικαιώματα, το νομικό πλαίσιο και τις τεχνικές αναζήτησης βοήθειας, όπως επίσης και η στήριξη των μαθητών/-τριών στην απόφαση να μιλήσουν για θέματα βίας σε αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η αμφισβήτηση παγιωμένων αντιλήψεων, η κατάρριψη μύθων και κοινωνικών στερεοτύπων σχετικά με τη βία και η ευαισθητοποίηση των εφήβων σε υγιείς τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;