Διαχείριση της αντιπαράθεσης. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση της αντιπαράθεσης. Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση»,που υλοποιείται από τη ΜΚΟ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία», απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ), για το σχολικό έτος 2022-2023. Περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που προτείνονται για κάθε ηλικιακή ομάδα (Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο-Λύκειο) οι οποίες μπορούν να συνθέσουν διαφορετικά δίωρα συμμετοχικά εργαστήρια. Οι μαθητές/-τριες εξασκούνται στην επικοινωνία χωρίς βία και συνειδητοποιούν τη σημασία της, πετυχαίνοντας έτσι τη μεταξύ τους ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία σε ένα υγιές περιβάλλον αλληλοσεβασμού και αποδοχής. Για τους μαθητές/-τριες γυμνασίου και λυκείου, περιλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημοκρατική, κοινωνική κινητοποίησή τους, ενισχύοντας τους δεσμούς της ομάδας μέσα από τη συσπείρωσή των τελευταίων για την επίτευξη συλλογικών δράσεων με κοινό κοινωνικό όραμα και στόχους. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες αναμένεται να προετοιμάσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας σταδιακά να αναλάβουν ενεργό ρόλο πρώτα στη σχολική και έπειτα ευρύτερα στην κοινωνική ζωή, για μία κοινωνία που διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αποδοχής και ειρηνικής συνύπαρξης. Οι δραστηριότητες του προγράμματος αυτού, μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα, παράλληλα όμως είναι συμπληρωματικές και ενισχυτικές στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ήδη υλοποιεί η οργάνωση τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τη σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων και την αποδοχή της ετερότητας μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το παρόν πρόγραμμα θέτει τις βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί στη συνέχεια να “χτίσει” ένα σχολείο μία κουλτούρα δημοκρατικής εκπαίδευσης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού κ.ά. αφού ενδυναμώνει την ειρηνική συνύπαρξη, τη θετική επικοινωνία και την αποτελεσματική συνεργασία στην ομάδα.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;