Προχωρώντας μπροστά: Ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται από το «Πολύχρωμο Σχολείο» με τίτλο «Ευαισθητοποίηση μαθητριών/μαθητών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου», απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εστιάζει σε θέματα που αφορούν στην υπεράσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων για την καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα και του αλληλοσεβασμού, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Το υποστηρικτικό υλικό βασίζεται, μεταξύ άλλων, στις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και στον “Διεθνή Τεχνικό Οδηγό για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση” της UNESCO.

Σύνδεσμος στο Edu-Gate

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;