Παιχνίδι! Εγώ, εσύ, εμείς μαζί!

Το εργαστήριο, απευθυνόμενο σε μαθητές/-τριες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου επιχειρεί την εξοικείωση των συμμετεχόντων/-ουσών με τις δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, με τις αξίες ζωής, την αγάπη και τον σεβασμό στον εαυτό και στους συνανθρώπους. Εμπεριέχει δράσεις για την προάσπιση του δικαιώματος της ελεύθερης γνώμης και εστιάζει στη σημασία της αλληλεπίδρασης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Μέσα στο εργαστήριο οι μαθητές/-τριες υιοθετούν θετικές στάσεις, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, αποκτούν ικανότητα ανοχής και αποδοχής του διαφορετικού. Τους δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστούν έννοιες όπως η προκατάληψη, τα στερεότυπα, ο ανταγωνισμός. Αναγνωρίζουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους μέσα από την ενθάρρυνση της συναισθηματικής έκφρασης, της ελεγχόμενης σύγκρουσης και της ανταλλαγής διαφορετικών απόψεων. Οι μαθητές/-τριες αναλαμβάνουν συμμετοχικούς ρόλους και αλληλεπιδρούν σε πράγματα που τους ενδιαφέρουν και τους αφορούν.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;