Σταματώ τις διακρίσεις – Αποδέχομαι τον «Άλλο». Από τις λογοτεχνικές αναπαραστάσεις στην πραγματική ζωή

Απευθυνόμενο σε μαθητές/-τριες Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, το πρόγραμμα στηρίζεται στην αξιοποίηση βιβλίων και δη εικονογραφημένων, καθώς αποτελούν πολυτροπικά δημιουργήματα. Έχουν περιορισμένο κείμενο και ως εκ τούτου μπορούν να διαβαστούν κατά τη διάρκεια της μίας διδακτικής ώρας. Η λογοτεχνική εμπειρία προσφέρεται για επεξεργασία πλήθους συμβόλων τα οποία αποτελούν τρόπο έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων που ενδεχομένως εκφράζονταν διαφορετικά. 

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;