Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ

Το υλικό στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτομέριμνας και ψυχικής υγείας των μαθητών/-τριών της Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανάπτυξη της γνώσης, την αναγνώριση του συναισθήματος και στην επιτέλεση της συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές/-τριες να κατανοούν με κριτική σκέψη τις συνέπειες των πράξεων τους και να θωρακίζουν κατά το δυνατόν και με βάση την ηλικία τους την ψυχική τους υγεία. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση στην αποφυγή των διάφορων κοινωνικών πιέσεων οι οποίες είναι υπεύθυνες για την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών, η επικοινωνία και η δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αξιών και συναισθημάτων που κατευθύνουν τις πράξεις των μαθητών προς ασφαλείς επιλογές, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής και της θετικής εικόνας του εαυτού, και τέλος η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων, όπως η κριτική σκέψη, η δεξιότητα της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/-τριών, η οποία επιφέρει θετικά αποτελέσματα α) στην ενίσχυση της κοινωνικής-συναισθηματικής ικανότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, και β) στην καταστολή της εκδήλωσης αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Με την καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων, ο/η μαθητής/-τρια καθίσταται ενεργητικό μέλος στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;