“Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί”. Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Αφορά στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, παρέμβαση στην κρίση  με έμφαση στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων και την ενίσχυση/ενδυνάμωση της ψυχικής  τους ανθεκτικότητας. Εμπνέεται & μεθοδολογικά αξιοποιεί τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής, του ψυχαναλυτικού πρίσματος, της έρευνας δράσης, της συστημικής, της εικαστικής & της μη κατευθυντικής παρέμβασης (NDI) στην ομαδική, θεραπευτική & βιωματική προσέγγιση. Το υλικό που το συνοδεύει, μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων αξιοποιήσιμων τόσο από τη γενική, όσο και από την  ειδική, τη βιωματική εκπαίδευση και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, προσφέρεται για πολλαπλές εφαρμογές στην τάξη δίνοντας την ευκαιρία στον/στην εκπαιδευτικό να συνδημιουργήσει κατάλληλες, αναλόγως της περίστασης, εφαρμογές του.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;