Χρώματα της Καλοσύνης

Το πρόγραμμα «Χρώματα της Καλοσύνης» απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου. Εναρμονίζεται με τους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου  αιώνα: δεξιοτήτων ζωής, της ευεξίας, του περιβάλλοντος και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, εισάγονται σημαντικές έννοιες για επεξεργασία με τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε βελτιωμένη εκπαιδευτική επίδοση. Η συμπεριληπτική και ολιστική μεθοδολογία συμπληρώνει άλλα προγράμματα στο πλαίσιο των εργαστηρίων.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;