Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο

Το υλικό, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτομέριμνας, ασφάλειας και πρόληψης σε σχέση με τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Στόχοι του προγράμματος είναι η αναγνώριση των συμπτωμάτων του διαδικτυακού εθισμού σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης αναφορικά με ψευδείς ειδήσεις (fake news), η διαδικτυακή αυτοαποκάλυψη, η εκμάθηση ορθολογικότερου τρόπου χρήσης του διαδικτύου και η αναγνώριση και η διαχείριση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν επιμορφωτικό υλικό και βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις αναγνώρισης και κριτικής ψευδών ειδήσεων, και ασκήσεις αναγνώρισης και διαχείρισης της αυτοαποκάλυψης.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;