Η ιστορία του Μιχάλη: Μια ιστορία για την επιθετικότητα που διαβάζεται με πολλούς τρόπους 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Η ιστορία του Μιχάλη», απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και στοχεύει στην πρόληψη της επιθετικότητας στο σχολικό περιβάλλον και στη διαχείριση του θυμού και των συγκρούσεων. Ο Μιχάλης είναι μαθητής της έκτης τάξης και αντιμετωπίζει προβλήματα με ένα συμμαθητή του, τον Δημήτρη. Η ιστορία δείχνει μερικές από τις επιλογές που έχουν τα δύο παιδιά για να διαχειριστούν τη μεταξύ τους σύγκρουση. Στο τέλος των περισσότερων σελίδων δίνεται στον μικρό αναγνώστη η επιλογή για το τι πρόκειται να κάνει ο Μιχάλης. Κάθε επιλογή τον/την  πάει σε διαφορετική σελίδα. Αποφασίζει ποια επιλογή είναι καλύτερη για τον φίλο του. Αφού αποφασίσει πηγαίνει στην ανάλογη σελίδα. Θα καταφέρει ο Μιχάλης να κάνει την καλύτερη επιλογή; Τι συνέπειες θα έχουν  οι επιλογές του στη σχολική του ζωή και στις σχέσεις του με τον Δημήτρη, τους/τις συμμαθητές/-τριές του, τη δασκάλα του και την οικογένειά του;

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;