Έμφυλες Διακρίσεις και βία στα Μ.Μ.Ε. και στην Τέχνη

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα των διακρίσεων και της βίας στα ΜΜΕ και την Τέχνη. Αποτελεί εργαλείο το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου, δεδομένου ότι η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου (gender training) θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς και ακρογωνιαίος λίθος κάθε σχολικής λειτουργίας και καθημερινότητας τόσο σε μακρο- όσο και σε μικροεπίπεδο. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ομαδοσυνεργατικές δράσεις, σε κανόνες, στην επιχειρηματολογία, στη διεξαγωγή σφαιρικών, εποικοδομητικών συζητήσεων και στη συνδημιουργία έργων.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;