Σχολική Διαμεσολάβηση: Πρόληψη και Επίλυση της σχολικής βίας

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό υλικό,  το όποιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές/-τριες της ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου, βασίζεται σε σαφή μεθοδολογία, τη Σχολική Διαμεσολάβηση, και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος. Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική ειρηνικής επίλυσης των σχολικών συγκρούσεων η οποία εφαρμόζεται με το διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση εντός του σχολικού πλαισίου. Μία ομάδα μαθητών/-τριών εκπαιδεύεται και λειτουργούν ως διαμεσολαβητές/-τριες ανάμεσα σε παιδιά που έχουν συγκρουστεί.  Μέσα από βιωματικές ασκήσεις και διαδραστικά παιχνίδια θα γίνει προσέγγιση της επικοινωνίας δίχως βία, με σεβασμό, διάλογο και ενσυναίσθηση. Θα συντελεστεί η ενεργοποίηση της συνεργασίας, της ενεργητικής ακρόασης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν δεξιότητες αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας, με στόχο την επίλυση συγκρούσεων με μη βίαιη επικοινωνία.

Σύνδεσμος για περισσότερες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;