Η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων ως μέθοδος ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων

Η σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων αποτελεί εναλλακτική μέθοδο για την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων ανάμεσα στους/στις μαθητές/-ριες. Η προσπάθεια για επικοινωνία, ενσυναίσθηση και ισότιμη εμπλοκή των δύο πλευρών σε συγκρούσεις επιχειρεί να εισάγει τη σχολική κοινότητα στη συνεργατική κουλτούρα προάγοντας τη δημοκρατία και την κοινωνική συμμετοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργήθηκε ο οδηγός: «Σχολική διαμεσολάβηση. Ένας οδηγός για την επίλυση συγκρούσεων στο σχολείο από ομηλίκους», που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει βασικά σημεία για τη σχολική διαμεσολάβηση ομηλίκων και τους τρόπους εφαρμογής, και στο δεύτερο μέρος προτείνει έξι δίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια με δραστηριότητες για μαθητές/-τριες, ώστε να προετοιμαστούν για τον ρόλο του/της διαμεσολαβητή/-τριας.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;