Όλοι χωράμε και είναι cool!

Με πυξίδα το βίωμα και μέσω μαθητοκεντρικών, συνεργατικών και διερευνητικών διδακτικών τεχνικών δανεισμένες από το δράμα στην εκπαίδευση, τη ζωγραφική και τη διεργασία ομάδας με τη βοήθεια των «κοινωνικών επιπέδων» το πρόγραμμα επιχειρεί να βοηθήσει τους/τις μαθητές/-τριες της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου στην ανάπτυξη και απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, αποδοχής, σεβασμού και αλληλοσεβασμού της διαφορετικότητας μέσα από τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας, της κουλτούρας και τις αρχές της διαπολιτισμικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας κυρίως σε τάξεις με μαθητές/-τριες μεταναστευτικής και προσφυγικής βιογραφίας και πλουραλισμό γλωσσών και πολιτισμών. Πέρα από τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη βασική θεματική, το πρόγραμμα καλλιεργεί και άλλες δεξιότητες που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε εργαστήριο.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;