Σε μια ρώγα από σταφύλι

Το παρόν πρόγραμμα, που απευθύνεται στους/στις μαθητές/-τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της Φιλίας, δηλαδή εκείνων των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη δημιουργία «θετικών διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς βαθμούς ισότητας, αμοιβαίας καλής θέλησης, στοργής ή/και βοήθειας» (Rawlins, 2007, σελ. 1788). Οι γενικοί σκοποί του προγράμματος περιλαμβάνουν την α) ενδυνάμωση των παιδιών στην ανάπτυξη υγιών φιλικών σχέσεων που διέπονται από θετικά συναισθήματα, β) την ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών πάνω στα συναισθήματα που εκφράζουν και βιώνουν αυτοί/-ές και οι συμμαθητές/-τριές τους, γ) τη συνειδητοποίηση από τα παιδιά της αξίας της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της συμμετοχής σε μία ομάδα και σε μία ευρύτερη κοινότητα, δ) την ενεργοποίηση των μαθητών/-τριών για την ανάπτυξη ενεργειών και μηχανισμών αντιμετώπισης με απώτερο στόχο την πρόληψη της βίωσης αρνητικών συναισθημάτων που μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική τους υγεία, όπως η μοναξιά, ο φόβος ως αποτέλεσμα εκφοβιστικών ενεργειών στα πλαίσια του σχολείου κ.α. Ειδικότερα, οι μαθητές/-τριες θα ενδυναμώσουν τις δεξιότητές τους συμμετοχής σε διάλογο, θα μάθουν να ακούν ενεργά τους/τις άλλους/-ες, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να εκτιμούν την παρέα με τους/τις άλλους/-ες, να καταλαβαίνουν πότε υπόκεινται σε εκφοβιστικές ενέργειες και πώς πρέπει να συμπεριφερθούν, να ακολουθούν τους κανόνες, να λύνουν τις διαφορές τους και να ενδιαφέρονται για τους άλλους δείχνοντας αλληλεγγύη και φιλοκοινωνική συμπεριφορά.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;