Το τραγούδι της χαράς

Το πρόγραμμα «Το τραγούδι της χαράς» αφορά σε μαθητές/-τριες Α΄και Β’ τάξης Δημοτικού Σχολείου με στόχο να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικότητας και αρμονικής συνύπαρξης με τους/τις συμμαθητές/-τριές τους και κατανόησης των συναισθημάτων τους. Η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος αποδοχής, σεβασμού, κατανόησης και ορίων. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσονται δεξιότητες ζωής που συνδέονται με αξίες όπως η αγάπη, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συνεργασία, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, η αυτοεκτίμηση μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν τον διάλογο, την καλλιτεχνική έκφραση, τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, τον κριτικό γραμματισμό, τον αναστοχασμό.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;