Η Φιλία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων προτείνεται για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη της αντικοινωνικής και αποκλίνουσας συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών, καθώς κατά τη διάρκεια της εφηβείας, η φιλία με ομάδες ατόμων που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά, αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. Παρ’ όλα αυτά, διάφοροι ατομικοί και διαπροσωπικοί παράγοντες μπορεί να δράσουν προστατευτικά και να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ατόμων, αποφεύγοντας τα προβλήματα συμπεριφοράς. Τα εργαστήρια στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, ώστε τα παιδιά να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να ενισχύσουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίμηση, να απολαμβάνουν την ικανότητα να εκφράζονται και να δημιουργούν, αλλά και την υπευθυνότητα να διαχειρίζονται τη ζωή τους, να λαμβάνουν αποφάσεις σεβόμενα τον εαυτό τους και τους άλλους, να αναστοχάζονται πάνω στις γνώσεις και στάσεις τους, να αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την επιχειρηματολογία, να οικοδομούν υγιείς σχέσεις και να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας και του μέλλοντος. Στοχεύουν, επίσης, στην ενδυνάμωση του ατόμου και της ομάδας, στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στην προαγωγή των θεμελιωδών αξιών.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;