Τα παιδιά σώζουν ζωές – Kids Save Lives

Σκοπός του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου και Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου είναι η προαγωγή της σωματικής και κοινωνικής υγείας, η κατανόηση της σημασίας της πρόληψης, της σωστής αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, καθώς και της αλληλεγγύης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, με ιδιαίτερη μνεία στην αξία του εθελοντισμού, στους κόλπους του οποίου εξυψώνονται οι αξίες και τα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου δεξιοτήτων «Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών, όπως τον σχολικό εκφοβισμό, καθώς προάγει την καλλιέργεια αυτοσεβασμού και σεβασμού προς τους άλλους, συμβάλλει στην κατανόηση της ευθύνης των πράξεών μας και της επίδρασης της συμπεριφοράς μας στον έξω κόσμο, ενώ εξελίσσει την ενσυναίσθηση, την ανοχή και την αυτοεπίγνωση.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;