Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα στο Νηπιαγωγείο

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και στοχεύουν στην αυτοπαρατήρηση και την έτερο παρατήρηση, να παρατηρούν δηλαδή τον εαυτό τους και τους/τις άλλους/-ες, μέσα από μία μικρογραφία της κοινωνίας-το σχολείο, και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα ως κάτι ξεχωριστό και πολύτιμο. Υπάρχει ευελιξία ως προς το ότι κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες μπορούν να παραληφθούν, εάν δεν ελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών, και αντίστοιχα νέες δραστηριότητες που θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας τη συγκεκριμένη στιγμή μπορούν να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα και να συσχετιστούν με τους στόχους που επιδιώκονται. Το εργαστήρι ξεκινά με εισαγωγικά παιχνίδια για την προθέρμανση και τη συγκρότηση ομάδας, παρουσίαση και συμφωνία για το στόχο του εργαστηρίου, τη μεθοδολογία και τη δεοντολογία του. Ακολουθούν δραστηριότητες ανίχνευσης, διδασκαλίας, εμπέδωσης αξιολόγησης και μεταγνώσης. Προσεγγίζονται έννοιες όπως: ομοιότητες, διαφορές, διαφορετικότητα στη φύση στα ζώα και στον άνθρωπο και η αξία της διαφορετικότητας. Όλα αυτά προτείνονται μέσα από δραστηριότητες που αξιοποιούν τεχνικές θεάτρου, τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού, κινητικές δραστηριότητες, διάφορα είδη τέχνης π.χ. πίνακες, μουσική κ.ά.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;