Τα γράμματα του Σεβασμού

Το πρόγραμμα «Τα γράμματα του Σεβασμού» αφορά σε μαθητές/-τριες Γ’ και Δ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου με στόχο να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, ομαδικότητας και αρμονικής συνύπαρξης με τους συμμαθητές/-τριές τους σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αμοιβαίας αποδοχής. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσονται δεξιότητες ζωής που συνδέονται με αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η ισότητα, η συνεργασία, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η αυτοεκτίμηση μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν τον διάλογο, την καλλιτεχνική έκφραση, τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, τον κριτικό γραμματισμό, τον αναστοχασμό.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;