Ενδυνάμωση. Συνεργασία. Αποδοχή. Προλαβαίνουμε τη Βια πριν εμφανιστεί

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού, είναι η πρωτογενής πρόληψη εκδήλωσης περιστατικών βίας και η καλλιέργεια της συναισθηματικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικείωση-αποδοχή του «άλλου». Μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τα παιδιά ενδυναμώνονται ως άτομα, αλλά και ως μέλη μιας ομάδας. Σημαντικό ρόλο παίζει το να αντιληφθεί το κάθε παιδί τη μοναδικότητά του, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη του «ανήκειν» σε μία ομάδα. Μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, Ζωής, Νου και Τεχνολογίας Επιστήμης, οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να δέχονται το διαφορετικό σαν κάτι φυσιολογικό. Σέβονται, συνεργάζονται, συνυπάρχουν, συναισθάνονται και δεν υποτιμούν κανένα μέλος της ομάδας, με άξονα προσανατολισμού την ενσυναίσθηση.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;