Σέβομαι το Διαφορετικό!

Η παρέμβαση της Ενότητας αυτής, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου,  στοχεύει στην ανάπτυξη του αλληλοσεβασμού, της διαφορετικότητας και της πλήρους αναγνώρισης των μαθητών/-τριών με διαφορετικές ικανότητες, νοητικές δεξιότητες, ατομικά χαρακτηριστικά, πολιτισμική καταγωγή και θρησκεία. Η παρέμβαση εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην εγκαθίδρυση θετικού σχολικού κλίματος το οποίο αποτελεί κύριο προγνωστικό παράγοντα της συναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/-τριών, της αυτοεκτίμησης και γενικότερα της ανθεκτικότητας, της καλής ψυχικής τους υγείας και ευεξίας καθώς και σε δράσεις διαμόρφωσης των στάσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;