Το Σπίτι των Παιδιών – Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού Εκφοβισμού

Η ανάγκη αντιμετώπισης της παιδικής επιθετικότητας και του σχολικού εκφοβισμού αποτέλεσε την αιτία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού «Το σπίτι των παιδιών». Αποτελείται από δεκατρείς θεματικές ενότητες που υλοποιούνται σε δεκατρείς δίωρες διδακτικές συναντήσεις. Είναι σχεδιασμένο ώστε να εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τάξεις τους (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ Δημοτικού Σχολείου). Στην εφαρμογή του αξιοποιείται η βιωματική προσέγγιση και οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης. Η δυνατότητα για μάθηση και αλλαγή βρίσκεται στη συνεργασία, στην ομαδικότητα στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.  Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος συμπεριλαμβάνονται δραστηριότητες για γονείς.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;