Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ

Η παρέμβαση στην ενότητα αυτή, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου, στοχεύει στην προώθηση του εθελοντισμού, δηλαδή στην προσφορά έργου με ανιδιοτελή χαρακτήρα. Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη δεν στοχεύει απλώς στη διαμόρφωση ενός ενημερωμένου και πληροφορημένου πολίτη-μαθητή/-τριας, αλλά και στο να βοηθήσει τον/τη μαθητή/-τρια να αναπτύξει εργαλεία γνώσης και κατανόησης και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις αξίες που του/της δίνουν τη δυνατότητα ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής. Οι δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω στόχων περιλαμβάνουν επιμορφωτικό υλικό και βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, συζήτηση σε μικρές ομάδες, αναστοχασμό.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;