Ενσυναίσθηση και Σχολική Διαμεσολάβηση

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση, για την επίλυση συγκρούσεων και τη διαχείριση θυμού, επικοινωνιακές τεχνικές (λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας), τρόπους με τους οποίους μπορεί να διδαχθεί η ενσυναίσθηση και η διαμεσολάβηση στο σχολείο, τον ρόλο του δασκάλου και σύμβουλου διαμεσολάβησης, εφόσον γίνει εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης, και ενδεικτικές ασκήσεις, σενάρια για παιχνίδια ρόλων κ.ά. για την εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης στο σχολείο.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;