Ψυχική Υγεία

Το υλικό, που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικού σχολείου και Γυμνασίου,  στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτομέριμνας και ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ανάπτυξη της γνώσης, την αναγνώριση του συναισθήματος και στην επιτέλεση της συμπεριφοράς, ώστε οι μαθητές/-τριες να κατανοούν με κριτική σκέψη τις συνέπειες των πράξεών τους και να θωρακίζουν κατά το δυνατόν και με βάση την ηλικία τους την ψυχική τους υγεία. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση στην αποφυγή των διάφορων κοινωνικών πιέσεων οι οποίες σχετίζονται με την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών, η επικοινωνία και η δημιουργία κατάλληλου υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αξιών και συναισθημάτων που κατευθύνουν τις πράξεις των μαθητών/-τριών προς ασφαλείς επιλογές, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της θετικής εικόνας του εαυτού, και τέλος η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων, όπως η κριτική σκέψη, η δεξιότητα της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας. Παράλληλα, σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών/-τριών, η οποία επιφέρει θετικά αποτελέσματα (α) στην ενίσχυση της κοινωνικής-συναισθηματικής ικανότητας και της ικανότητας αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων, και (β) στην καταστολή της εκδήλωσης αντικοινωνικής και επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. Με την καλλιέργεια των παραπάνω δεξιοτήτων, ο/η μαθητής/-τρια καθίσταται ενεργητικό μέλος στη λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;