Διαχείριση της αντιπαράθεσης στο σχολείο/ Δραστηριότητες για την ειρηνική συνύπαρξη, τη συνεργασία και την κοινωνική κινητοποίηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου και περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να συνθέσουν διαφορετικά δίωρα συμμετοχικά εργαστήρια. Το πρόγραμμα συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων, κυρίως ανάμεσα σε μαθητές/-τριες, αλλά και σε όλα τα μέλη της κοινότητας κάθε σχολείου, καθώς βοηθά τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες να καλλιεργήσουν δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και θετικής διαχείρισης συγκρουσιακών καταστάσεων σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. Οι μαθητές/-τριες εξασκούνται στην επικοινωνία χωρίς βία και συνειδητοποιούν τη σημασία της, πετυχαίνοντας έτσι τη μεταξύ τους ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία σε ένα υγιές περιβάλλον αλληλοσεβασμού και αποδοχής.

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες

Ετικέτες:

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;