Εργαστήρια δεξιοτήτων

+

Πρόγραμμα για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού Θυμός, Βία, Συγχώρεση

+

Πρόγραμμα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας στα Σχολεία (PROMEHS: Promoting Mental Health at Schools)

+

“Ζώντας και Μαθαίνοντας Μαζί”. Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

+

Παιχνίδι! Εγώ, εσύ, εμείς μαζί!

+

Ψυχική Υγεία – Πρόγραμμα ΠΟΛΙΑΣ

+

Παιχνίδια Παιδιών

+

Εγώ & Εσύ: Δυναμώνουμε μαζί

+

Το Σπίτι των Παιδιών – Πρόληψη Επιθετικότητας και Σχολικού Εκφοβισμού

+

Ευαισθητοποίηση, Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών και Ενδυνάμωση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας στις Σχολικές Κοινότητες

©2024 - Δημιουργήθηκε και Συντηρείται από τη Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E "Διόφαντος"

Γραμμές υποστήριξης Θεσμικό πλαίσιο

Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας

Ξεχάσατε τα στοιχεία σας;